IMG_3726.JPG

TOIMINTAMME

Vankilajooga ry

Kuva Riihimäen vankila 2019

VANKILAJOOGA

  • Tarjoaa trauma-tietoista jooga- ja mindfulnessohjausta itsensä voimaannuttamiseksi ja kuntoutuksen välineenä.

  • Vähentää stressiin ja ratkaisematta jääneistä traumoista aiheutuvia fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia vaikutuksia sekä terveydenhuollon kustannuksia.

  • Kehittää itsetuntemusta, omanarvon tunnetta, empatiaa ja myötätuntoa, joka johtaa positiivisiin henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin etuihin valinnoissa.

  • Edistää rauhanomaista ja inhimillistä ympäristöä vangeille.

  • Pienentää riskiä aiemman teon/ rikoksen uusiutumiselle Jooga on uskonnosta & kulttuurista riippumaton.

MIKSI JOOGA?

Jooga edistää:

  • Fyysistä & henkistä tasapainoa

  • Keskittymiskykyä & Tavoitteellista toimintaa 

  • Myötätuntoa itseä & muita kohtaan 

  • Lievittää ahdistuneisuutta & masentuneisuutta 

Jooga sanana tarkoittaa liittoa, yhteen tulemista. Sen tavoitteena on paitsi tuoda ihmiset yhteen mutta myös tuoda meidät yhteen oman todellisen luonteemme kanssa,

itsemme kanssa. Me uskomme, että jooga & mindfulness ovat tärkeä väylä pääsemään omaan todelliseen potentiaaliin ja ilmentämään jokaisen sisäistä hyvyyttä, joka on uskomuksista, kokemuksista ja traumoista riippumatonta.

Vankilajooga pyrkii uudistamaan rikosoikeusjärjestelmää sisältäpäin. Uskomme restoratiivinen oikeudenmukaiseen lähestymistapaan nykyisen rankaisevan lähestymistavan sijasta luomaan inhimillisemmän ja tehokkaamman järjestelmän kaikille vankeille. Uusi lähestymistapa on välttämätön askel vankien määrän ja kustannusten dramaattiselle vähentämiselle sekä taloudellisesti että ihmisten kärsimysten suhteen.

Rangaistava oikeusjärjestelmä asettaa rikoksentekijän prosessin keskipisteeseen, joka etsii vain rangaistusta rikoksesta. Rikollisuuden perimmäisiä syitä on hankala arvioida ja määrittää suoranaisesti liittyväksi rikoksen tekemiseen. Rikollisuuteen johtavat henkilökohtaiset ja systemaattiset olosuhteet sekä ympäristön vaikutukset, ja niin edelleen monet muut asiat. Jos tarkoituksena on puuttua ennaltaehkäisevästi rikollisuuteen ja luoda turvallisempia yhteisöjä, on otettava tehokkaita työkaluja käyttöön. Me tarjoamme välineitä aggression, impulsiivisuuden, reaktiivisuuden ja erilaisten tunteiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi. Näiden työkalujen avulla ihmisillä on suurempi mahdollisuus ottaa henkilökohtainen vastuu, ajatella ja käyttäytyä eri tavalla.

_8240229_ryhma1.JPG